Diensten


Optimaliseren van processen & prestaties
Minimaliseren van verspillingen
Creëren van flow

omzet verbeterde quick scan grootste verbeterpotentieel verhogen van klantwaarde klanten meer afnemen het verhogen van omzetsnelheid meer leveren inzetten van talent organisatie

verbeterde omzet

Grotere productiviteit en omzet

hogere productiviteit

meer marge

meer marge

kortere doorlooptijden optimaliseren processen waardestroomanalyse value stream mapping

kortere doorlooptijden

grotere medewerkerstevredenheid

grotere medewerkerstevredenheid

interim manager

interim manager

Aanpak


Met de mensen van de werkvloer doen we een quick scan om vast te stellen waar het verbeterpotentieel zit.
We bepalen wat de belangrijkste KPI's zijn om de prestaties te meten en beoordelen.
Dan volgt een waardestroom analyse of kaizen om het potentieel vast te stellen.
We maken gebruik van A3 management om de verbeteringen door te voeren, en
waar nodig coachen we het team of individuele medewerkers.
We borgen de verbeter maatregelen en evalueren.

analyse

quick scan

KPI ontwikkeling sturen

KPI ontwikkeling

waardestroomanalyse value stream mapping vsm

waardestroom analyse

kaizen plan do act check borgen

kaizen

A3 eiegenaarschap verbeteren

A3 management

provocatief team nlp coach coaching systemisch werken LEAN

coaching

Visie


Ik geloof in dienstverlening die het leven mooier maakt voor klanten en voor medewerkers.
Mijn aanpak is gebaseerd op LEAN, NLP, FLOW en oplossingsgericht werken.
Ik werk met passie, gestructureerd, en met oog voor de hele organisatie.
Prestaties verbeteren door mensen te laten excelleren.

Wie ben ik


manager coach lean nlp interim projectmanager

Manager - LEAN consultant - Coach - Pragmatische verbeteraar


Drijver van verandering, analytisch sterk. Ik weet snel wat er daadwerkelijk speelt en heb de vinger aan de pols.
Ik ben goed in staat een heldere visie te ontwikkelen en deze geïmplementeerd te krijgen.
Doordat ik de taal spreek van de medewerkers, verlopen veranderprocessen soepeler.
Als manager heb ik zelf ervaren hoe het is om een afdeling te reorganiseren,
deze ervaring helpt om de juiste aandacht aan de mensen te geven,
en toch het resultaat voor ogen te houden.